Χαλάλι ο Μεγάλος Τρόμος

Décret d’abolition de la Convention du 4 février 1794 – 16 pluviôse an II. Cote : BB/34/1/58

“Η Εθνική Συνέλευση δηλώνει ότι η δουλεία των Νέγρων, σε όλες τις Αποικίες, καταργείται. Κατά συνέπεια, αποφασίζει ότι όλοι οι άνθρωποι, χωρίς διάκριση χρώματος, που κατοικούν στις αποικίες, είναι Γάλλοι πολίτες και θα απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα που εγγυάται το Σύνταγμα. – Αναφέρεται στην Επιτροπή Κοινής Σωτηρίας, για να υποβάλει σύντομα έκθεση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να εξασφαλιστεί η εκτέλεση αυτού του διατάγματος.

16 Πλυβιόζ, έτος II (δηλαδή: 1794-02-04)

Πηγή: Wikipédia

Χαλάλι ο Μεγάλος Τρόμος

Ιώβ 42:7

«ἥμαρτες σὺ καὶ οἱ δύο φίλοι σου· οὐ γὰρ ἐλαλήσατε ἐνώπιόν μου ἀληθὲς οὐδὲν ὥσπερ ὁ θεράπων μου ᾿Ιώβ»


Ο οποίος Ιώβ πριν έχει περάσει το Θεό γενεές δεκατέσσερις και στου οποίου τη γκρίνια ο Θεός το μόνο που κατά βάση απαντάει είναι “ξες ποιος είμαι γω ρε”.

Ενώ οι φίλοι του -στους οποίους ο Θεός τη λέει χοντρά- όταν ο Ιώβ γκρίνιαζε του λέγανε ότι δε μπορεί κάτι θα έκανε να αξίζει τα βάσανα.

Με άλλα λόγια: Εμπρός λαέ μη σκύβεις το κεφάλι. Γκρινιάξτε, θυμώστε, φωνάξτε, δίκιο έχετε.

Ιώβ 42:7

“A dark chapter in Canadian history”

Be damned, king, be thrice damned
For the evil you have done and the evil you do.
You catch and shackle the old, the prelates and the priests

In order to take the children as Janissaries.
Their parents weep and their sisters and brothers too

And I cry until it pains me;
As long as I live I shall cry,
For last year it was my son

and this year my brother.

— Anonymous song protesting the collecting of young boys to be made slaves of the Ottoman Empire.

According to the Wikipedia article, the “blood tax” that the Ottomans levied on the Christian populations of the Balkans ended in the first decade of 1700. Having been raised in the Greek education system, I can testify that the collective trauma of the “paidomazoma” (literally: “collection of children”) lives in our national memory. We remember.

“Qu’Appelle Indian Residential School, Saskatchewan ca. 1885 Indigenous parents camped outside of the gates of the school to visi their children as they were forbidden by law to remove their children from the school. This photograph appeared in the 1895 annual report of the Department of Indian Affairs.” (source)

The last Indian Residential School in Canada was closed in 1996.

The genocidal Residential School system only ended in 1996.

1996.

That’s the year the Spice Girls put out Wannabe. That’s then year when Civ2, Red Alert, Heroes of Might And Magic II and Lords of the Realm II came out. It’s the year Independence Day and Space Jam came out.

1996.

That’s not “a dark chapter in Canadian history”.

That’s fucking yesterday.

“A dark chapter in Canadian history”

Doomerism

What are we waiting for, assembled in the forum?

The barbarians are due here today.

Why isn’t anything going on in the senate?
Why are the senators sitting there without legislating?

Because the barbarians are coming today.
What’s the point of senators making laws now?
Once the barbarians are here, they’ll do the legislating.

Why did our emperor get up so early,
and why is he sitting enthroned at the city’s main gate,
in state, wearing the crown?

Because the barbarians are coming today
and the emperor’s waiting to receive their leader.
He’s even got a scroll to give him,
loaded with titles, with imposing names.

Why have our two consuls and praetors come out today
wearing their embroidered, their scarlet togas?
Why have they put on bracelets with so many amethysts,
rings sparkling with magnificent emeralds?
Why are they carrying elegant canes
beautifully worked in silver and gold?

Because the barbarians are coming today
and things like that dazzle the barbarians.

Why don’t our distinguished orators turn up as usual
to make their speeches, say what they have to say?

Because the barbarians are coming today
and they’re bored by rhetoric and public speaking.

Why this sudden bewilderment, this confusion?
(How serious people’s faces have become.)
Why are the streets and squares emptying so rapidly,
everyone going home lost in thought?

Because night has fallen and the barbarians haven’t come.
And some of our men just in from the border say
there are no barbarians any longer.

Now what’s going to happen to us without barbarians?
Those people were a kind of solution.

C. P. Cavafy, “Waiting for the Barbarians”

“It is easier to imagine an end to the world than an end to capitalism”

Slavoj Žižek

So join the struggle while you may
The revolution is just a t-shirt away
Waiting for the great leap forwards

Billy Bragg, “Waiting for the Great Leap Forwards”

Doomerism