Το βρακί του Βερσινζετορίξ

Που λες, τα “breeches” που διαβάζεις σε ιστορίες χάι φάντασι και χιστόρικαλ φίξιον είναι ξαδέρφια με τα σώβρακα που ο Πανούσης λέει ότι όλο το έθνος προσκυνά. Βασικά, οι Γαλάτες είχαν λέει τη λέξη bhrāg-ikā για τα παντελόνια τους (τις ρίγες του Οβελίξ). Σιγά σιγά, μάθανε και οι Ρωμάιοι από τους Γαλλορωμαίους (ή τους Ρωμαιογάλλους;) τα braccae. Τα συνεχίσανε και οι ανατολικοί Ρωμαίοι, που γίνανε σιγά σιγά Ρωμιοί και έτσι καταλήξαν οι παπούδες μας με τις βράκες και εμείς με τα σώβρακα και τα βρακάκια.

Τα breeches των ιππέων και των φάνσι τζέντλεμεν ξεκινήσανε από τα ίδια αλλά ακολούθησαν άλλη διαδρομή. Από τους Γαλάτες στους Γερμανούς που τα λέγανε brok (παράδειγμα και με σουηβικό κότσο) και από εκεί στο βορά. Ο Ράγκναρ ο Λόθμπροκ από το σήριαλ; Το όνομα του σημαίνει ο Ράγκναρ με τη φουντωτή βράκα. Από εκεί μετά στη Βρετανία και δε ρεστ ιζ χίστορι.

Το βρακί του Βερσινζετορίξ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s