Ιώβ 42:7

«ἥμαρτες σὺ καὶ οἱ δύο φίλοι σου· οὐ γὰρ ἐλαλήσατε ἐνώπιόν μου ἀληθὲς οὐδὲν ὥσπερ ὁ θεράπων μου ᾿Ιώβ»


Ο οποίος Ιώβ πριν έχει περάσει το Θεό γενεές δεκατέσσερις και στου οποίου τη γκρίνια ο Θεός το μόνο που κατά βάση απαντάει είναι “ξες ποιος είμαι γω ρε”.

Ενώ οι φίλοι του -στους οποίους ο Θεός τη λέει χοντρά- όταν ο Ιώβ γκρίνιαζε του λέγανε ότι δε μπορεί κάτι θα έκανε να αξίζει τα βάσανα.

Με άλλα λόγια: Εμπρός λαέ μη σκύβεις το κεφάλι. Γκρινιάξτε, θυμώστε, φωνάξτε, δίκιο έχετε.

Ιώβ 42:7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s